Offerte aanvragen

Over Bram Verbeeren

In ons schilders- en afwerkingsbedrijf werken en vertrekken wij vanuit een filosofie die even belangrijk als eenvoudig is. We gaan ervan uit dat er bij uw schilderwerken één iemand centraal staat: uzelf. In ons bedrijf bent u onze maatstaf. Het is rond deze doelstelling en ambitie dat ik, als zaakvoerder, ons bedrijf organiseer. Gezien u, als klant, bij ons centraal staat, willen wij, als ploeg die voor u werkt, absoluut vermijden dat service een leeg en bijgevolg onbelangrijk begrip is. En daarom zoeken wij, steeds in samenspraak met u, naar een oplossing op maat. En om precies dezelfde reden willen wij blijven investeren in onze klanten: u moet tevreden zijn. Daar zetten wij op in. En zo willen wij ons zeer duidelijk profileren. Niets meer, maar vooral niets minder. Vanzelfsprekend willen wij dit elke dag verdienen door hoogstaand schilderwerk af te leveren. Op kwalitatief vlak is onze ambitie niets anders dan... te excelleren. Deze filosofie die wij expliciet wensen te beschouwen als zowel onze troef als onze toegevoegde waarde, heeft vanzelfsprekend concrete en rechtstreekse implicaties.

 

Ofschoon ons bedrijf ambieert koploper te zijn in innovatieve technieken die, na jaren van noodzakelijk onderzoek, met succes de kwaliteitstoets van duurzaamheid hebben doorstaan, willen wij niet zomaar een grote speler zijn in ons specifiek vakdomein, en zeker niet de grootste. Ik wil nl. persoonlijk zicht blijven houden op elk detail van ons werk in iedere uitvoeringsfase en dit op een dagdagelijkse basis.

 

En ofschoon onze prijzen competitief scherp zijn, als men althans rekening houdt met de noodzakelijke maar schildertechnisch vaak veronachtzaamde, ecologisch ondersteunde en esthetische aangewezen eisen die wij onszelf stellen, willen wij onze klanten geen rad voor de ogen draaien door te pronken, zoniet te schermen met de zogezegd "laagste prijs". Opnieuw: bij ons krijgt u kwaliteitswaar voor uw geld. En opnieuw, er is slechts een iemand die kan beslissen of onze prijs inderdaad de "beste prijs" is: uzelf.

 

Degelijk schilderwerk vraagt, nee eist, een rigoureuze, technisch correcte, arbeidsintensieve en meerfasige voorbereiding. Maar meer nog dan in voortreffelijk schilderwerk is ons bedrijf geïnteresseerd en  gespecialiseerd in schilderwerk waarvan het eindresultaat professioneel - kwalitatief van het allerhoogste niveau is. Het is dan ook niet zonder fierheid dat wij topkwaliteit als onze echte troef durven uitspelen. Precies daar staan wij voor. Daar willen wij voluit en resoluut voor gaan. Ons engagement op dit vlak bieden wij u, als klant, aan als kwaliteitsgarantie. ( zo u dit wenst, willen wij u overigens in contact brengen met klanten en hun architecten waarvoor wij vroeger reeds hebben gewerkt ).

 

Is het voorgaande ambitieus of klinkt het ambitieus? Dit is mogelijk, goed mogelijk zelfs. Maar in het verleden waren wij op dit cruciale punt compromisloos ( en tezamen heeft onze ploeg van medewerkers meer dan een halve eeuw ervaring ). Om die reden staat ons bedrijf waar het momenteel staat: we hebben nl. steeds de kaart van uitmuntend uitgevoerd werk getrokken. In de toekomst wensen wij dit zo te houden, zelfs zo dit betekent dat ons cliënteel een select en mogelijks niet steeds representatief aandeel is in de groep van mensen die zoeken naar echte en bekwame 'stielmannen' in het schildersvak. Wijzelf zien ons vak graag als een evenwicht en een combinatie tussen kennis en kunde .. en, jawel, kunst ( waarom niet eigenlijk?). Toegevingen op de kwaliteit die in ons vak potentieel beschikbaar is, leidt onherroepelijk op ( korte en/of lange ) termijn tot ontevreden klanten. Dgl toegevingen gebeuren namelijk altijd op het altaar van werk dat, in onze ogen, allesbehalve de kwalificatie van superieur verdient. Dit is eenvoudigweg onverenigbaar met onze professionele ambities. Dit is wat wij te allen tijde willen vermijden. Wij willen namelijk uitblinken.

 

Wij schilderen. Dat is het vak dat wij tengronde beheersen. Onze 'stiel' is ook onze passie. Gewoon en simpelweg alledaags 'verven' laten wij over aan ... anderen met meer middelmatige aspiraties. Hen beschouwen we als medespelers noch als concurrenten. Niets is gemakkelijker dan snel en zogezegd goedkoop te kletsen met verf. In ons bedrijf doen we daar niet aan mee, simpelweg uit respect zowel voor ons professioneel vak als voor onze klanten, die (willen) betalen voor (de combinatie van) kwaliteit, een uiterst verzorgde afwerking en duurzaamheid. Kortom en anders gezegd: ieder zijn ding... Dit is het rechtstreeks gevolg van onze initiële basisfilosofie: u bent het die voor ons telt. Wij voeren uit wat u vraagt: topwerk afleveren binnen ons vak. Om uw vraag en ons aanbod te realiseren beschikken wij over een uiterst gedreven en dynamisch team van zorgvuldig geselecteerde medewerkers. En dit team is bewust getraind om uw woonst/eigendom vakkundig om te toveren tot een leefomgeving die een speciaal cachet uitstraalt omwille van haar hoogst uniek en persoonlijk karakter.

 

Tenslotte maar eveneens ter garantie van de kwaliteit die wij u beloven, wil ik als zaakvoeder en als eindverantwoordelijke, nog het belang benadrukken dat ik hecht aan samenspraak met u als klant. Daarom wil ik u graag, en voor de eigenlijke opstart van het werk, een breed pallet aanbieden van oplossingen die:

  • professioneel- technisch mogelijk en/of noodzakelijk zijn
  • in bepaalde esthetische effecten resulteren, wanneer rekening wordt gehouden met de, soms complexe combinatie en interactie van kleur, licht schaduw en contrast
  • financieel haalbaar zijn, gegeven een bepaald budget
  • en ecologisch verantwoord zijn, volgens de huidige stand van de wetenschap

Anderzijds zijn onze eigen voorkeuren irrelevant voor uw uiteindelijke beslissing. Wij stellen enkel het meest complete aanbod van professioneel aanvaardbare mogelijkheden aan u voor. Wij voeren uit wat u vraagt. Bij ons bent u effectief de spreekwoordelijke koning.

 

Mocht dit u nog interesseren: onze offertes zijn gratis, ondanks het feit dat ze transparant en zeer gedetailleerd zijn. Als zaakvoerder sta ik er wel op om mijn offertes persoonlijk te mogen toelichten. Mocht u na dgl gesprek nog verdere belangstelling hebben, dan ben ik graag bereid u illustratieve en exemplarische stalen te bezorgen ( van 0,5m op 0,5m ) van diverse kleuren en technieken die u kunnen bekoren en dit met de bedoeling uw uiteindelijke beslissing te vergemakkelijken.

 

Uw interesse zie ik met belangstelling tegemoet.

 

Verbeeren,

Linda

Eindelijk nog eens een equippe van echte stielmannen (wij kunnen vergelijken). Top-werk dat minitieus uitgevoerd is. Uiterst proper tijdens de volledige duur van de werkzaamheden. En alles stipt volgens afspraak. Verder ook: gedienstig en attent voor onze persoonlijke wensen.Een ploeg van vakmannen die echte aanbeveling verdient via mondelinge reclame. Ons kan je hieromtrent in elk geval contacteren mocht dit u interesseren.

Heel tevreden

Ik raad Bram aan omdat hij goed georganiseerd is en zijn vak kent. Hij en zijn partner schilderden ons volledig huis op 2 weken. Hij respecteerde al onze wensen, zowel qua interieur als financieel.

- Louis Ingelaere